Pocta bratřím Čapkům

FROM THE NEW YORK PREMIERE OF R.U.R. in 1923
Karel CapekOpera o třech dějstvích od Zdeňka Blažka, adaptace Jan Jirásek. Libreto je založeno na stejnojmenné divadelní hře Karla Čapka z roku 1921.
Zdeněk Blažek Milan Kaňák Pawel Janicki Jan JirasekJana Prekova Woody Vasulka Petr Vrana
PARTNERS
MARS Media Archiv Prague National Theatre Brno WRO Center for Media Art
SUPPORT
Culture 2000 Programme Czech Cultural Department

Mediaplán a výhody sponzorské ůčasti


1. Vzato v NEJširších souvislostech

Občanské sdružení MEDIA ARCHIV (o.s. MA) pracuje s umělci všech uměleckých disciplin
a umožňuje jim díky finanční podpoře evropského fondu CULTURE 2000, českého ministerstva kultury a díky svým sponzorům spolupráci při uskutečňování společných uměleckých projektů, které sahají od operní tvorby až k multimediálním artefaktům.
Stěžejním tématem aktivit o.s. MA v posledních třech letech jsou hlavně umělecké reflexe fenoménu dneška, jímž je nepochybně Robot, přivedený na svět v díle bratří Čapků ve dvacátých letech minulého století.
Péčí o.s. MA se například odehrála světová premiéra opery R.U.R. v brněnském Národním divadle, uskutečnil festival Nights of Robots v průběhu veletrhu INVEX (výstavy výtvarných děl, semináře, projekce atd.), na nichž se již podílely desítky umělců. Tak se zrodila vize pražské pocty dílu bratří Čapků a jejich Robotům, kterou o.s. MA inicioval mezi výtvarnými umělci a kterou nakonec ztvárnil jeden z nejvýznačnějších soudobých českých sochařů Stefan Milkov formou monumentálního sousoší z betonových komponentů.

2. NEJpoutavější a zároveň NEJlevnější reklama

Je zřejmé, že sousoší bude poutat pozornost na zvláště exponovaném místě, v pražské památkové rezervaci, což může být pro sponzory velmi cennou reklamou. Hodnotu takového neobyčejného reklamního poutače, lze vyčíslit různým způsobem, například cenou za inzerci v novinách a časopisech (několik set tisíc Kč za celostránkový inzerát) a cenou za vysílací časy v televizních reklamních blocích, neboť média se jistě budou sousoší věnovat z vlastní vůle a zdarma na svých redakčních stránkách, v kulturních rubrikách a ve zpravodajských relacích. Podstatné přitom je, že návrh Stefana Milkova zvítězil jednomyslně nejen u členů o.s. MA, ale že si získal podporu také pražského magistrátu, v kulturní radě městské části Praha 5 a u památkářů a že je již nyní, byť ve stadiu návrhu, obdivován odbornou kulturní veřejností, která je v příznivých kritikách díla Stefana Milkova nebývale jednotná. Sympatie médií k osobě autora je důležitá ,vzhledem k vytváření image sponzora.

Je celá řada prostředků PR, jak svůj podíl na kulturní události zveřejnit, například užitím díla ve vlastních reklamních tiskovinách. Sousoší bude umístěno na podzim tohoto roku a při příležitosti jeho instalace proběhne konference pod názvem "Čapkovské téma v Hollywoodu". Poté proběhne performance "Noc robotů". Ta bude zahrnovat v první řadě "outdoor" produkci třetího dějství opery R.U.R. provázenou laserovou projekcí obrazů do vodní stěny a dalšími výtvarnými atraktivitami.

3. Co je potřeba udělat NEJdříve?

      O.s. MA chystá vernisáž výstavy Zátiší s Robotem, které ve výstavní síni Mitte prestižní galerie Mánes představí díla několika renomovaných umělců. Vernisáž sama je koncipována jako pracovní schůzka a následně společenská událost, při níž se setkají zástupci sponzorů, autoři výtvarných děl, zástupci magistrátu a městské části,  novináři z veřejnoprávních i komerčních médií, ve kterých získalo občanské sdružení MA svými zásluhami o kulturní život jistý vliv (silvestrovské16ti hodinové vysílání Českého rozhlasu s námětem Robot, zpravodajství TV NOVA u příležitosti 85.narozenin Robota atp.).Tato událost se zároveň stane propagací připravovaného projektu Floating Island.

 

R.U.R. Rossum's Universal Robots, 2008