Pocta bratřím Čapkům

FROM THE NEW YORK PREMIERE OF R.U.R. in 1923
Karel CapekOpera o třech dějstvích od Zdeňka Blažka, adaptace Jan Jirásek. Libreto je založeno na stejnojmenné divadelní hře Karla Čapka z roku 1921.
Zdeněk Blažek Milan Kaňák Pawel Janicki Jan JirasekJana Prekova Woody Vasulka Petr Vrana
PARTNERS
MARS Media Archiv Prague National Theatre Brno WRO Center for Media Art
SUPPORT
Culture 2000 Programme Czech Cultural Department

profesionální zajištění projektu

Občanské sdružení MEDIA ARCHIV (o.s. MA) pracuje s umělci všech uměleckých disciplin a umožňuje jim díky finanční podpoře evropského fondu CULTURE 2000, českého ministerstva kultury a díky svým sponzorům spolupráci při uskutečňování společných uměleckých projektů,které sahají od operní tvorby až k multimediálním artefaktům.Stěžejním tématem aktivit o.s. MA v posledních třech letech jsou hlavně umělecké reflexe fenoménu dneška, jímž je nepochybně Robot, přivedený na svět v díle bratří Čapků ve dvacátých letech minulého století. Péčí o.s. MA se například odehrála světová premiéra opery R.U.R. v brněnském Národním divadle, uskutečnil festival Nights of Robots v průběhu veletrhu INVEX, výstavy výtvarných děl, semináře, projekce atd.), na nichž se již podílely desítky umělců. Tak se zrodila vize pražské pocty dílu bratří Čapků a jejich Robotům, kterou o.s. MA inicioval mezi výtvarnými umělci a kterou nakonec ztvárnil jeden z nejvýznačnějších soudobých českých sochařů Stefan Milkov formou monumentálního sousoší z betonových komponentů.Sousoší bude umístěno v r.2008 a při příležitosti jeho instalace proběhne performance:Noc robotů. Ta bude zahrnovat v první řadě "outdoor" produkci třetího dějství opery R.U.R. provázenou laserovou projekcí do vodní stěny a dalšími výtvarnými atraktivitami.
Všechna práva k realizaci opery R.U.R. jsou smluvně ošetřena v agentuře DILIA Praha. Práva k sousoší (Milkov-Vrána) jsou též smluvně zajištěna.
Provedení části opery i následující performance režijní tým MA (viz popis projektu výše). Na rozdíl od jiných produkcí,např. filmových, neobjednává MA řadu subdodavatelů a nemohou tedy vzniknout rizikové faktory ovlivňující celkový budget,tj.dílčí čerpání rozpočtu.

R.U.R. Rossum's Universal Robots, 2008