petrvrana.eu

Mnichov 1938 v Modřanech

V obchodním středisku Modřany v Praze 12 byla zahájena výstava Mnichovský diktát. Je zárodkem zamýšlené stálé expozice o exilu a také Památníku československého exilu.

Výstava Mnichov 1938, foto: Miroslav Krupička

Výstavu pořádá nezisková společnost Media Archiv a radnice Prahy 12. Má podtitul Drama jedné noci – trauma jednoho národa a poukazuje na souvislost Mnichovského diktátu, s nímž se část národa nikdy nesmířila, a exilu. Záhy po Mnichovu totiž začali Čechoslováci odcházet do zahraničí, především do Francie, Anglie a Sovětského svazu. Odhaduje se, že koncem 30. let z Československa odešlo asi 8 tisíc lidí. Media Archiv na toto téma připravil interaktivní webové stránky www.mnichov1938.cz , které jsou míněny jako memento i jako neformální pomůcka při výuce dějepisu.

Samotná výstava v 8 metrů dlouhé vitríně představuje pokoj, z kterého odešel do exilu Jaromír Weinberger. Tento prvorepublikový skladatel, rodák z pražských Modřan, napsal řadu populárních skladeb, operet a oper. Nejznámější z nich – Švanda Dudák – se hrála po celém světě. V roce 1938 Weinberger mj. kvůli svému židovskému původu emigroval do Spojených států, kde v roce 1967 zemřel. Na stolku ve vitríně jsou poházené jeho noty, knihy, busta Edvarda Beneše a rádio, vedle leží nedovřený opuštěný lodní kufr. Lampa osvěcuje věšák, na němž visí klobouk – symbol exilu. Instalaci podbarvují videonahrávky Weinbergerových oper.

Zakladatel Media Archivu Petr Vrána při zahájení vyslovil přání, aby se z této skromné výstavy stala výstava větší a permanentní, která by navždy připomínala hlavní exilové vlny 20. století – tu po roce 1938, 1948 a 1968. Podpořil jej senátor Tomáš Grulich, který navrhuje, aby se 29. září, kdy byla podepsána Mnichovská dohoda, zařadilo mezi významné dny jako Den českého exilu.

Petr Vrána, foto: Archiv Petra VrányOdhaduje se, že v těchto obdobích Československo opustilo až 250 000 lidí. Jen malá část z nich se po roce 1989 vrátila zpět. Kromě muzea Petr Vrána vypracoval projekt na vybudování Památníku exilu. Jde o 15metrový pískovcový monolit, na který se budou promítat osobnosti československého exilu. Památníku už dala zelenou radnice Prahy 12, ale zatím chybí peníze na provoz a realizaci. „Je škoda, že Praha dosud nemá instituci, která by dějinný kontext a osudy exulantů přibližovala,“říká Vrána. V obchodním centru Modřany se nacházejí další nevyužité vitríny, které by bylo možné pro stálou expozici o exilu využít. „Do Modřan téma exilu výsostně patří,“ rozvažuje Vrána, „nacházíme se na křižovatce třídy Československého exilu a třídy generála Aloise Šišky, válečného emigranta a pilota RAF, který byl po roce 1948 persekvován.“

 

Výstava Mnichovský diktát je v obchodním centru Modřany otevřena do 26. října od pondělí do soboty od 7 do 19 hodin.

Miroslav Krupička

(http://krajane.radio.cz/articleDetail.view?id=2844)