petrvrana.eu

29.09.1938 – MNICHOVSKÝ DIKTÁT

DRAMA OF ONE NIGHT – TRAUMA OF ONE NATION

Mnichov 1938 – historický portál

http://www.mnichov1938.cz/

DRAMA JEDNÉ NOCI – TRAUMA JEDNOHO NÁRODA
DRAMA EINER NACHT – TRAUMA EINER NATION
DRAMA OF ONE NIGHT – TRAUMA OF ONE NATION

30. září 2013 uplyne 75 let od Mnichovského diktátu

Motto
“Mnichovská dohoda byla událostí, která poznamenala nebo ovlivnila atmosféru v naší zemi a
její dějiny na dlouhá desetiletí. Proto je velmi důležité, aby byla trvalým tématem naši reflexe.”
Václav Havel, 2008

Motivace
Občanské sdružení Media Archiv vzniklo v r. 1992 jako organizace přinášející do Čech světový
video-art. V poslední době svoji činnost zaměřuje na shromážďování audiovizuální databáze
týkající se čs. exilu v 20. století pro Památník československého exilu (1938-1989) www.
ceskoslovensky-exil.info.

Download (PDF, 379KB)